Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

2ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας

Από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου του 2017, θα πραγματοποιηθεί στο πανεπιστήμιο Ορεστιάδας το 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας με θέμα,
«Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη»
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές θεματικές κατηγορίες:
• Τρόποι συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και φορέων στην πολιτιστική διαχείριση
• Στρατηγικές επικοινωνίας με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων του κοινού για ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς
• Μουσικοχορευτικές παραδόσεις και πολιτιστική κληρονομιά
• Τέχνη και πολιτιστική κληρονομιά
• Μουσεία και πολιτιστική κληρονομιά
• Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά
• Πολιτιστική κληρονομιά και νέες τεχνολογίες
• Πολιτιστική κληρονομιά και περιβάλλον, π.χ. ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, επαναχρησιμοποίηση κτιρίων που έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για θρησκευτικούς, βιομηχανικούς και αγροτικούς σκοπούς
• Πολιτιστική διαχείριση και οικονομική κρίση: νέα δεδομένα, πολιτικές και στρατηγικές, πηγές χρηματοδότησης και σχετικά ζητήματα, πολιτιστικές χορηγίες, αρχαιολογική νομοθεσία και χορηγοί, καλές πρακτικές και προβλήματα κ.α.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ευάγγελος Μανωλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου