Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40 Τ.Κ. 681 32, Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25513-50452 E-mail: info@nomevrou.gr info.evrou@pamth.gov.gr Ιστοσελίδα: www.peevrou.eu Αλεξανδρούπολη, 14-10-2016


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2017

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2017, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία καθώς και τους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων, το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2016.
Στο συνημμένο έγγραφο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και προδιαγραφές.
Οι φορείς καλούνται, στην πρόταση που θα καταθέσουν να αναγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail) και παράλληλα να συμπληρώσουν το συνημμένο τεχνικό δελτίο στα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον Τομέα Πολιτισμού της Π.Ε. Έβρου στο τηλέφωνο 25513-55329, Δευτέρα – Παρασκευή 07.30 – 14.30. και στο e-mail: politismos@gmail.com


ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2017»


Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2017, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία καθώς και τους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.
Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2016, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, γραφείο Πολιτισμου - Αθλητισμού, ταχ.δ/νση Δήμητρας 19, Β’ κτίριο, Α’ όροφος, Τ.Κ.68131 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση politismos@gmail.com.
Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η Π.Α.Μ.Θ., μετά από εισήγηση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
* Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
* Να είναι ευρείας απήχησης και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
* Να είναι δυναμικές και καινοτόμες.
* Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού.
* Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
* Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα.
* Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας.
* Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής.
* Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές.
* Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Έβρου και να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.
* Να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, τη σκοπιμότητα της δράσης, το κοινό στο οποίο απευθύνονται και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης δράσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρασκευή, 14-10-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.6288
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Δήμητρας 19 ΠΡΟΣ: Πολιτιστικούς -
Ταχ.Κώδικας: 68131
Τηλέφωνο: 25513-55329 Εκπαιδευτικούς & λοιπούς φορείς / Συνδιοργανωτές εκδηλώσεων της
Πληροφορίες: Σκεύα Ε. – Παρδαλίδου Χ. – Μυλωνάς Θ.
Ε-mail: politismos@gmail.com
FAX: 15513-55338 Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου
Οι φορείς, καταθέτοντας την πρόταση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν σχετικά απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/ συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κ.λ.π.), καθώς και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης.
Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της Π.Α.Μ.Θ. που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.
Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Π.Ε. Έβρου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας.


ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ(*)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. :
ΑΞΟΝΑΣ :
ΜΕΤΡΟ :
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ :
ΣΤΟΧΟΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΧΟΥ :
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ1
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ) :
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ (*) :
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Π.Δ :
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (*)


ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (*)

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (*)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ (*)
(Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα
μετρήσιμα στοιχεία)


ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (*)
(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, την τεκμηρίωση στη λογική κόστους/οφέλους

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ / ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δηλώνεται: ΕΠΕΙΓΟΝ, ΑΜΕΣΑ, ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (*)

* Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών * Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΑ ΚΟΣΤΟΣ
& ΚΟΣΤΟΣ 1ο 2ο 3ο 4ο
ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ * (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)
Τίτλος / Τίτλοι
Πρόγραμμα / Προγράμματα
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης ΚΩΔ. Έργου
Φορέας Υλοποίησης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ


ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ
* (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που
προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (*)
Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:
* Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λ.π):

ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (*)
Ποσά ίδιας συμμετοχής (του διοργανωτή φορέα) ανά είδος δαπάνης:
*
*
*
Ποσά συνδιοργανωτών φορέων ανά είδος δαπάνης:
*
*
*

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου